Taxi naar Schiphol

Achtkarspelen
€199
€229
Ameland
€219
€249
Bolsward
€149
€175
Boornsterhem
€179
€205
Dantumadeel
€189
€215
Dongeradeel
€199
€229
Ferwerderadeel
€189
€215
Franekeradeel
€189
€215
Gaasterland-Sloten
€159
€185
Harlingen
€149
€175
Heerenveen
€169
€195
Het Bildt
€179
€205
K. en Nieuwkruisland
€219
€249
Leeuwarden
€175
€199
Leeuwarderadeel
€179
€205
Lemsterland
€149
€175
Littenseradeel
€159
€185
Menaldumadeel
€169
€195
Nijefurd
€159
€185
Ooststellingwerf
€199
€229
Opsterland
€179
€205
Scharsterland
€159
€185
Smallingerland
€179
€205
Sneek
€169
€195
Tietjerksteradeel
€199
€229
Weststellingwerf
€159
€185
Wonseradeel
€149
€175
Wymbritseradeel
€169
€195
Indien uw woonplaats niet in de tarieventabel voorkomt, neem dan contact met ons op voor de overige tarieven